Month: February 2019

Post 5

BEËINDIGING DOOR HET VERSTRIJKEN VAN DE TIJD Zo kan een dergelijke overeenkomst zijn aangegaan in tijdseenheden, waarbij sprake is van

Post 4

  Hoofdstuk 3 De beëindiging van rechtswege 3.1 Inleiding De beëindiging van de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan voortvloeien uit het

Post 3

IS DE BEËINDIGINGSOVEREENKOMST EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST? zeg maar over-en-weertoets waarbij de bedoelingen en de verwachtingen van de par-tijen maatgevend zijn. Bij

Post 2

uitgebleven. Het gaat er om dat een en ander aannemelijk wordt gemaakt; hoge eisen worden er aan het bestaan van

Post 1

2.6 WILSGEBREKEN ten ervan.' Ook wanneer een werkgever nalaat een deskundige te raadplegen komt het voor zijn rekening en risico

De zogenoemde pensioenregel

DE ZOGENOEMDE PENSIOENREGEL Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd voorafgaande opzegging nodig is (zie hfdst. 4). Daarop

De nagelaten betrekkingen

De nagelaten betrekkingen In art. 7:674 lid 3 Burgerlijk Wetboek wordt aangegeven wie de nagelaten betrekkingen, dus de nabestaanden, zijn